• Fysiotherapie praktijk Nuenen

  Voorjaar 2019
  Oppervlakte: ca. 220 m2
  Aanleg: Ploegmakers, beplanting Irene de Jong

  De opdracht:
  Dat de openbare weg volledig op de schop ging, was voor de opdrachtgever
  aanleiding om het gebied rondom de praktijk opnieuw in te richten.
  Omdat het parkeren voor cliënten vaak lastig was in de buurt, wilde de
  opdrachtgever voldoende parkeerplaatsen creëren op eigen terrein. Parkeren
  was hier voorheen niet mogelijk.
  Naast de parkeerplekken is er gekozen voor ruime entrees en een grote
  gelegenheid om de fietsen te plaatsen. Om de grote vlakken verharding te
  breken was het uiteraard de bedoeling dat er ook ruimte kwam voor
  beplanting. Dat was puzzelen, maar uiteindelijk zijn er op diverse plekken
  randen en plantvakken gecreëerd voor siergrassen en heesters.
  Bij de ingang is een bankje geplaatst dat omsloten wordt door hagen en
  plantvakken. Het krentenboompje gaat op den duur zorgen voor schaduw op
  deze plek.