• Renovatie van tuin in Mierlo: het samenvallen van bestaande en nieuwe elementen.

  Ontwerp: Irene de Jong
  Aanleg: La Pagonda hoveniers, Nuenen

  Eind 2017 leverden we een tuin op in Mierlo. Het ging om een renovatie van een bestaande tuin. De opdrachtgever wilde zoveel mogelijk beplanting intact houden en materialen hergebruiken. De voortuin is gebleven zoals deze was. Verdere wensen waren een grotere oprit, veel ruimte voor de kinderen om te spelen en te voetballen, veel groen en veel bloeiende en geurende vaste planten. Ook een belangrijke eis was dat er door de ingreep geen inkijk ontstond.

  We hebben eerst vastgesteld welke bomen, heesters en hagen verwijderd moesten worden en welke materialen in aanmerking kwamen voor hergebruik. In de tuin was sprake van achterstallig snoeiwerk, waardoor sommige groene elementen erg aanwezig waren. Ook stond er een oude haag van coniferen die fors opgesnoeid was. Dit gaf een nogal treurig beeld. De haag is vervangen door een mooie, dichte, frisse haag van laurier. Op deze manier is het beeld veel fraaier en de privacy gewaarborgd.

  Het behouden van mooie bestaande elementen is een groot voordeel bij de renovatie van een bestaande tuin.

  De nieuwe tuin krijgt hierdoor meteen een groene, vriendelijke en volwassen uitstraling.

  Tijdens het ontwerpen heb ik gezocht naar de aansluiting op bestaande vormen en lijnen. Er moest uiteindelijk een harmonieus geheel ontstaan en een tuin waarin de wensen van de opdrachtgever opgenomen waren.
  De tuin is aan het einde van 2017 aangeplant en de nieuwe beplanting is nu nog niet goed zichtbaar. Maar wanneer je de tuin betreedt, voelt het prettig aan. Door het behoud van de goede elementen, het wegnemen van de storende en het toevoegen van nieuwe materialen en beplanting is een fijne, groene familietuin ontstaan. Alsof het altijd zo was......